5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@securepro.cz       Doprava a platba       Vše o nákupu       Blog

Nejčastější dotazky k DVR, NVR a XVR rekordérům Secutek SLG

Nastavení přes přímo připojený monitor

Následující body se vztahují k nastavením prováděných přes monitor přímo připojený k rekordéru.

1.1 Jak připojit rekordér k televizi

K propojení rekordéru s televizí slouží HDMI konektor. K připojení do televize použijeme HDMI kabel, a připojíme ho do příslušného HDMI portu v televizoru. 

Abychom na televizi viděli obraz z rekordéru, je nutné přepnout zdroj obrazu na HDMI.

Poznámky:

 • starší televizory nemusí být HDMI portem vybaveny
 • má-li váš televizor více HDMI konektorů, je nutné přepnout zdroj obrazu na ten, do kterého je rekordér připojen
 • nevíte-li jak přepnou zdroj obrazu na vašem televizoru, kontaktujte výrobce, nebo prodejce od kterého jste televizor zakoupili

HDMI konektor na DVR

 

1.2 Jak připojit rekordér k monitoru

K monitoru můžeme rekordér připojit buď pomocí HDMI kabelu (doporučujeme), nebo VGA kabelem. Na monitoru je pak nutné přepnout na zobrazování obrazu s použitého vstupu.

Nevíte-li jak nastavit na vašem monitoru zobrazení z konkrétního vstupu, kontaktujte výrobce, nebo prodejce, od kterého jste monitor zakoupili.

VGA a HDMI konektor na DVR

1.3 Jak zálohovat záznamy na USB disk

Do USB portu na rekordéru zapojte USB disk a jděte pravým tlačítkem do MENU – HLAVNÍ NABÍDKA – EXPORT.

Následně vyberte kanál, ze kterého chcete záznamy exportovat. Vyberte datum a čas začátku a konce exportu. Následně klikněte na „Rychlý export“ a vyčkejte než se záloha provede.

Záznamy jsou exportovány v běžném .AVI formátu.

1.4 Jak nastavit a prohlížet chybová hlášení

Velmi doporučujeme nastavit upozornění na různé chybové stavy. Nebudete-li mít nastavené upozornění, může se stát, že se například pevný disk po čase zasekne, přestane nahrávat, a vy se to dozvíte až ve chvíli, kdy budete hledat nějaký potřebný záznam.

1. Nastavení sledovaných událostí

MENU - ÚDRŽBA - UDÁLOSTI 

2. Nastavení akcí při nastání události

Pro různé stavy je možné nastavit různé akce. 

 • pro lokální upozornění můžete využít pípání
 • pro upozornění na dálku můžete využít emailové notifikace 

3. Prohlížení chybových stavů

Chybové stavy je možné sledovat v logu, který najdeme v sekci MENU - ÚDRŽBA - UDÁLOSTI.

Rekordér zaznamenává celou řadu událostí. Pro vyfiltrování pouze chybových stavů je nutné v kolonce Typ vybrat Alarmy

1.5 Jak nastavit detekci pohybu

Aby detekce pohybu fungovala, musíme ji nastavit na dvou místech – v rekordéru, a v kameře.

V MENU – RECORD nastavíme rozvrh podle toho, kdy chceme nahrávat kontinuálně, a kdy při detekci pohybu.
POZOR: Pro každý jednotlivý kanál (kameru) se nastavuje rozvrh samostatně.

Dále v sekci MENU – CAMERA – MOTION musíme zaškrtnout políčka „Enable detection“ a „Record channel„. V políčku „Sensitivity“ můžeme nastavit citlivost. Dalším důležitým bodem je vybrat sekci, pro kterou bude detekce pohybu aplikována, a to v sekci „Set Area“ (detekce bude probíhat v části, kterou označíme šedě). Nakonec potvrdíme kliknutím na „Apply„.

1.6 Jak nastavit emailové upozornění?

Pro zasílání upozornění emailem doporučujeme použít Gmail. Před samotným nastavením je nutné upravit zabezpečení Gmail účtu.

 

Nastavení zabezpečení

1) Přihlaste se k Vašemu účtu na gmail.com.

2) Přejděte do Nastavení (ikona ozubeného kola vpravo -> Nastavení).


 

3) Přepněte se na záložku Účty a import a v sekci Změnit nastavení účtu: klikněte na Ostatní nastavení účtu Google.


 

4) V levém sloupci klikněte na Zabezpečení


5) Úplně dole na stránce v sekci Přístup méně zabezpečených aplikací klikněte na Zapnout přístup přepněte na hodnotu Zapnuto


6) Přepněte povolení méně zabezpečených aplikací na hodnotu Zapnuto

Tímto je nastavení zabezpečení hotové a nyní můžeme nastavit odesílání notifikací přímo na NVR zařízení.

Nastavení upozornění emailem

1 - Zapojte NVR do internetoví síťě
2 - Nastavení emailu najdete v Menu Nastavení SíťEmail
3 - Na této kartě je nutné nastavit následující parametry

Gmail.com

Nastavení parametrů odesílatele

SMTP server: smtp.gmail.com

Port: 465

Uživatelské jméno: vyplníme email, přes který bude oznámení odesíláno.

Heslo: Heslo emailu, ze kterého budou oznámení odesílána.

Odesílatel:  Email, který bude uveden jako odesílatel

Recipient: Email, na který budou chodit upozornění

1.7 Jak nastavit rekordér aby byl online

Aby bylo možné s rekordérem komunikovat přes internet, musí být online. To zařídíme tak, že 

1. Propojíme rekordér LAN kabelem s routerem

2. Provedeme nutné síťové nastavení

Síťové nastavení provádíme v sekci MENU - NASTAVENÍ - SÍŤ

V případě znalostí týkajících se nastavování síťových služeb můžeme vyplnit jednotlivé údaje jako IP adresa, síťová maska, Gateway či DNS manuálně.

V opačném případě je nejjednodušším způsobem zaškrnout položku ENABLE DHCP, což znamená že rekordér provede svoje síťové nastavení automaticky, dle sítě v jaké je připojen. Následně nastavení uložte, restartujte rekordér a podívejte se do sekce MENU - NASTAVENÍ - SÍŤ - P2P, pro ověření, zda je rekordér online nebo offline. V případě, že je offline zkuste rekordér ještě několikrát restartovat (občas rekordér není schopen načíst nastavení sítě ihned).

Nastavení DHCP

1.8 Jak ověřit, že je rekordér připojen k internetu (je online)

To, zda je rekordér online (připojen k internetu), můžeme ověřit v MENU - SÍŤ - P2P, v položce STATUS.

Pokud je rekordér offline, tak pro jeho připojení k internetu postupujte dle bodu 1.7.

1.9 Jak zjistit maximální počet připojených kamer

Tuto informaci zjistíme v sekci MENU - CAMERA - CHANNEL MAINTAIN.

1.10 Jak přidat kameru / rekordér do PC programu iVMS320

Existují 2 možnosti přidání zařízení.

1. Přidání zařízení v lokální síti pomocí IP adresy

2. Přidání zařízení skrz cloud - DOPORUČUJEME


Jak přidat zařízení v lokální síti:

 1. V sekci DEVICE MANAGEMENT v části Online Devices, se zobrazí zařízení, které program vyhledal v lokální síti.
 2. Vyberte pomocí zaškrtávacího checkboxu požadované zařízení, a klikněte na "Add to".
 3. Vyskočí okno s předvyplněnou IP adresou zařízení v sekci "Add Hardware Devices".
 4. Vyplňte kolonky User a Password (výchozí nastavení bývá User: admin; Password: 12345),Channel Num (počet kanálů kolik má rekordér) a Protocol (podle toho o jaký typ zařízení se jedná. Pokud nevíte, vyberte položku Auto).
 5. Klikněte na "Next".


Jak přidat zařízení skrz cloud:

 1. ​Jděte do sekce DEVICE MANAGEMENT.
 2. Klikněte na tlačítko "Add".
 3. Ve vyskakovacím okně se zaměřte na sekci Add P2P Devices.
 4. Ve sloupci Series Num vyplňte kód zařízení, který najdete na štítku u zařízení, který je označený jako S/N.
 5. Vyplňte kolonky User a Password (výchozí nastavení je User: admin; Password: 12345
 6. V kolonce Protocol vyberte typ zařízení, a případně počet kanálů v sekci Channel Num.
 7. Klikněte na Next.

1.11. Jak nastavím nahrávání detekce pohybu u DVR73?

V tomto video návodu si ukážeme jak nastavit nahrávání jen při detekci pohybu. Jde o DVR73, které má nový firmware NVR 5.0.

 

l

Obsluha přes mobilní telefon

Následující body se týkají obsluhy rekordéru přes mobilní telefon.

2.1 Jak přidat NVR do aplikace pro online sledování z telefonu skrz aplikaci FreeIP

Aplikace FreeIP Vám umožní vzdálené online sledování obrazu z kamerových systémů. Přidání zařízení je velice jednoduché. Pokud chcete přidat samotnou kameru či NVR zařízení do aplikace, ujistěte se, že je zařízení v online módu. Poté v menu aplikace vyberte položku „SN přihlášení“  a naskenujte QR kód s ID zařízením. Nakonec vyplňte účet (admin) a heslo (12345). Nyní již vidíte online přenos ze zařízení ve Vašem telefonu.

2.2 Jak propojit rekordér s aplikací BITVISION

Před tím, než budete párovat aplikaci s rekordérem, je nutné, aby byl rekordér ONLINE (nastavení viz. bod 1.7).

Následně je nutné, vytvořit si účet v aplikaci BITVISION, a přihlásit se do něj. Následně postupujte dle videa.

Login, heslo a kód captcha, který je nutný pro spárování zařízení najdete na štítku zespodu rekordéru.

l

Nastavení přes webové rozhraní

Následující body se vztahují pro nastavení prováděná skrz webové rozhraní rekordéru. Do webového rozhraní se můžete připojit z libovolného počítače, který je připojen ve stejné síti jako rekordér.

3.1 Přihlášení do webového rozhraní rekordéru přes PC a instalace doplňku WebOcx

Pro přihlášení do webového rozhraní je nutné stáhnout a aktivovat doplněk WebOcx do webového prohlížeče.

Pozor: Pro přístup je nutné použít prohlížeč Internet Explorer. Videoukázka je natočena při použití Internet Explorer 11.

Doplněk je nutné stáhnout, nainstalovat a následně povolit v prohlížeči.

Výchozí přihlašovací údaje jsou:

login: admin
heslo: 12345

3.2 Jak zjistit P2P ID (pro snadné připojení skrz cloud)

ID pro připojení skrz P2P cloud najdeme běžně na štítku nalepeném na krabici nebo přímo na kameře. V případě ztracení štítku můžeme P2P ID zjistit v administraci kamery v sekci CONFIGURATION NETWORK- ADVANCED SETUPP2P

3.3 Jak udělat aby WiFi síť nebyla viditelná (pouze pro rekordéry s WiFi)

Nastavení provedeme v sekci

CONFIGURATION - SYSTEM - NETWORK - WIFI - ADVANCED SETTINGS

Odškrtneme-li položku "SSID broadcast" bude WiFi síť vysílaná rekordérem neviditelná. 

l

Ostatní

4.1 Jak obsluhovat program HeroSpeed VMS

Podívejte se prosím do samostatné sekce Poradna pro software Herospeed VMS.

4.2 Jak vyhledat kameru / rekordér v lokální síti přes program IP Search

Po nainstalování stačí program spustit a kliknout na tlačítko „Search“. Během chvilky by se nám měly zobrazit všechny IP kamery a rekordéry připojené v lokální síti. Zadáním IP adresy do Internet Exploreru můžeme vstoupit do menu zařízení.

Poznámka: Nebude-li kamera zařízení stejný segment sítě jako náš PC, tak nebudeme moci s kamerou komunikovat.

l

Pokročilá nastavení

Následující nastavení jsou vhodná pouze pro technicky zdatné uživatele. 

5.1 Nastavení DVR pro vzdálený přístup bez využití cloudu

Důležité informace:

 1. Pro správnou funkčnost je nutné nastavit překlad portů (port forwarding) pro všechny porty, které přístroj využívá
 2. Překlad portů musí být nastaven 1:1, tedy cílový port 554 musí být nastaven na 554 i pro přístup zvenčí.
 3. Pro připojení skrz aplikaci FREEIP je nutné do aplikace zadat RTSP port.
 4. Pro připojení skrz aplikaci BITVISION (podporují novější modely) je nutné do aplikace zadat Privátní port.


Základní požadavky:

musíme mít veřejnou IP adresu (nutno domluvit u internetového providera)
DVR / IP kamera musí být připojena k routeru
router musí mít povolený tzv. Remote Access v sekci (běžně v sekci „Management“ či „Remote Access)

Co je nutné udělat:

nastavit na DVR pevnou lokální IP adresu (vypnout DHCP),která bude v rozsahu routeru

nastavit port forwarding (překlad portů),pro porty které DVR využívá

POSTUP

Zjistit IP adresu routeru – zjištěná adresa bude například 192.168.2.1
Vybereme si nějakou IP adresu, kterou později přidělím DVR. IP adresa pro DVR bude muset být 192.168.2.X
X = 1 ~ 254.
Ověříme, zda je IP adresa volná (jestli ji už nevyužívá jiné zařízení)
Otevřeme příkazový řádek a do něj napíšeme “ping 192.168.2.55”

Je-li adresa volná, bude odpověď vypadat tak jako na fotce, resp. Request timed out / nebo No reply nebo něco v tomto smyslu.

IP adresa může být obsazena jiným zařízením připojeným v síti. Router také může mít rozsah IP adres vyhraněný pro dynamické přidělování jiným zařízením. Musíme tedy pro DVR vybrat IP adresu, která nebude obsažena v tomto rozsahu.

V administraci DVR v sekci “Network”, “Síť” nebo podobně najdeme síťové nastavení, kde uvidíme IP adresu DVR.
Je-li IP adresa zašedlá a nejde měnit, je to tím, že je povolena funkce DHCP. V tom případě funkci zakážeme. V opačném případě IP adresu přepíšeme na zvolenou IP adresu dle předchozích kroků.
Ve stejné sekci DVR, kde se nastavuje IP adresa uvidíme různé porty, které DVR využívá. Porty i IP adresu si poznamenáme.

Nastavení routeru:

 • přihlásíme se do routeru (do webového prohlížeče zadáme IP adresu routeru)
 • vyplníme přihlašovací údaje (defaultně bývají admin / admin, nebo admin / bez hesla)
 • V rozhraní routeru vybereme záložku Advanced / Setup / Basic (rozhraní routerů od různých výrobců se liší)
 • Potřebujeme se dostat do sekce Port Forwarding / Překlad portů / Virtual server / NAT
 • Nastavíme překlad portů


(Využívá-li DVR více portů, nastavíme pro každý port samostatný řádek)​
Otestování:

Zjistíme si naší veřejnou IP adresu např. na http://www.mojeip.cz/

Z PC či mobilu ve venkovní síti (nikoliv uvnitř lokální sítě),se pokusíme připojit k DVR.
Pro příklad, kdy má DVR nastasvený HTTP port 8888, tak zkusíme zadat adresu “moje_ip_adresa:8888”

Význam jednotlivých portů
HTTP – slouží pro připojení přes webový prohlížeč
RTSP – video stream – slouží pro streamování obrazu

5.2 Jak připojit kamery přes LAN k NVR s pouze jedním portem

Potřebujete-li jednu či více kamer připojit k NVR pomocí LAN kabelu, místo použití WiFi, je to možné. Je potřeba udělat následující nastavení:

 1. IP kameře nastavte IP adresu pro LAN takovou, aby odpovídala vaší počítačové síti, ke které bude DVR připojena
 2. Připojte kameru do sítě
 3. V NVR vyhledejte a přiřaďte kameru

Poznámka: Připojujete-li kameru pomocí kabelu, doporučujeme na kameře znefunkčnit WiFi, abych nedocházelo k duplikování obrazu. 

l

Řešení problémů

6.1 Co mám dělat při zapomenutí hesla do rekordéru

Heslo do rekordéru je nutné si pamatovat. V případě zapomenutí je nutné provést zpoplatněný servisní zásah. V případě, že chcete rekordér zresetovat, zašlete nám ho, nebo doručte na některou z našich poboček.

6.2 Rekordér nelze propojit s aplikací

Problém s propojením rekordéru s aplikací může být způsoben několika různými příčinami.

a) Rekordér není online

Zda je rekordér online zjistíte v jeho menu, skrz připojený monitor v sekci. 

MENU - NASTAVENÍ - SÍŤ - P2P

Jak zjistit zda je NVR rekordér online

Pakliže v této sekci vidíte, že rekordér je ONLINE, posuňte se k bodu b). Pokud je rekordér OFFLINE podívejte se bodu 1.7.

b) Ověřte, zda používáte správnou aplikaci

V závislosti na výrobní sérii využívá přístroj buď aplikaci FREEIP, nebo BITVISION. Novější přístroje využívají BITVISION. Ověření provedeme v sekci MENU - NASTAVENÍ - SÍŤ P2P.

6.3 Rekordér nelze spárovat s více telefony

Jakmile rekordér spárujete s prvním mobilním telefonem, tak se tento telefon (resp. účet) stane administrátorem zařízení, a ostatním účtům, které budou chtít daný rekordér k sobě přiřadit se vypíše při párování hláška "The device has been binding XXXXXX", přičemž XXXXXX je účet, se kterým je rekordér již propojený.

Jak propojit rekordér s dalším účtem

Chcete-li mít možnost rekordér sledovat z více telefonů, je nutné všem ostatním přístup nasdílet z administrátorského účtu, to můžete provést v sekci

SEZNAM ZAŘÍZENÍ - MY DEVICES - KLIKNOUT NA 3 TEČKY U ZAŘÍZENÍ, KTERÉ CHCEME SDÍLET - DEVICE SHARE

Následně se nám zobrazí QR kód, který naskenujeme mobilním telefonem, kterému chceme přístup k zařízení nasdílet. 

6.4 Nelze přehrávat záznamy skrz Secutek iVMS320

Přehrávání záznamů nefunguje ve chvíli, kdy je aktivní náhled v reálném čase. Před tím, než začnete přehrávat záznamy je nutné náhled v reálném čase zastavit. 

Video ukázka:

6.5 Nelze stahovat záznamy přes webové rozhraní

Pokud vám nefunguje stahování záznamů skrz webové rozraní, je to pravděpodobně způsobeno omezenými právy, která je nutné upravit viz. následující obrázky.

1. Nejprve je nutné upravit záznamy v registrech

2. Následně je nutné upravit nastavení v Internet Exploreru.

V sekci Security Settings - Internet Zone je následně nutné povolit všechny položky.

6.6 Rekordér i po vložení disku hlásí že disk není vložen

Aby disk mohl začít v rekordéru fungovat, je ho nutné nejprve zformátovat.

Disk je možné zformátovat v sekci MENU - HDD. Zde následně zaškrtněte disk, který chcete zformátovat, a klikněte na "Formátování".

Líbil se Vám tento článek?
Nejčastější dotazy pro rekordér Secutek DVR69 Nejčastější dotazy pro rekordér Secutek DVR69

Diskuze

Téma zatím nikdo nekomentoval.

Do diskuse mohou přispívat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Nejširší nabídka

Přes 5000 produktů

​Zakázková výroba

Od návrhu po realizaci

Diskrétní doručení

Bez údajů o eshopu

​Specialista v oboru

Více než 10 let v oboru